Telecentar provodi istraživanje o računalnom programiranju, kao jednoj od novih ključnih kompetencija 21. stoljeća.


Pozivamo Vas na sudjelovanje u istraživanju ispunjavanjem online ankete. Rezultati istraživanja će se koristiti u pripremi projekata razvoja i provedbe novih obrazovnih programa za djecu i mlade.Telecentar je nacionalni koordinator panpeuropske kampanje Get Online Week.

 

     

Pratite nas preko društvenih medija.
Telecentar je korisnik financijske podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.


Youth e-Perspectives on Migration (YeP)


Cilj projekta je upoznati mlade ljude sa mogućnostima koje digitalne i medijske tehnologije pružaju u pripovjedanju priča, objašnjavanju događaja, podizanju svijesti i utjecanju na promjene u ponašanju. Kroz niz radionica, mladi ljudi će se upoznati sa osnovama digitalne fotografije, digitalnog pripovjedanja i e-novinarstva, pri čemu će se koristiti online platformama (blogovima i društvenim mrežama) kako bi doprinijeli osvještavanju važnih društvenih događaja. Razvijena metodologija pilotirati će se na vrlo aktualnom pitanju migracija, ali će biti primijenjiva i unutar drugih konteksta.

Europan Youth News Exchange (Y-NEX)

Iako se o nezaposlenosti mladih priča konstantno, glasovi mladih osoba uglavnom se ne čuju, a mladi rijetko sudjeluju u ključnim političkim i društvenim procesima koji utječu na njihov život, zbog čega često smatraju da ne mogu utjecati na životnu situaciju u kojoj se nalaze. Y-NEX projekt, financiran krozErasmus+ program planira kroz izradu i provedbu kurikuluma za mobilne novinare omogućiti mladim nezaposlenim osobama da se izraze i utječu na svoje ukruženje. Izradom MOOC-a za mobilno novinarstvo online pristup programu treninga za mobilno novinarstvo postat će dostupan široj javnosti. Povezivanjem preko online platforme za razmjenu vijesti koje mladi rade za mlade, mlade osobe postaju aktivni građani svoje zajednice i EU. Projekt se provodi u Hrvatskoj, Irskoj, Španjolskoj i Belgiji.

CodeMob

CodeMob je projekt financiran kroz Erasmus+ program, čiji je cilj unapređenje podučavanja ključnih digitalnih kompetencija u telecentrima. Projekt se fokusira na razvoj digitalnih kompetencija sa ciljem povećanja zapošljivosti nezaposlenih mladih osoba kroz inovativne uvodne tečajeve programiranja i mobilnih tehnologija. Istovremeno, unapređuju se kompetencije e-facilitatora (obrazovnog osoblja u telecentrima) za provođenje tečajeva programiranja i mobilnih tehnologija. Projekt se provodi u Hrvatskoj, Belgiji, Mađarskoj, Španjolskoj i Njemačkoj.

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije


Projektom Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije želi se urediti sustav kvalifikacija u području multimedije, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14). Područje multimedije odnosi se na izradu multimedijskih rješenja i digitalnog sadržaja, web dizajna i Internet programiranja. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Digitalna agenda za kreativni Zagreb

Digitalna agenda za Europu prva je od sedam ključnih inicijativa nastalih u sklopu europske strategije Europe 2020 za održiv i uključiv rast. Radi se o strategiji koja potiče širu primjenu i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija koje bi građanima Europe trebale pružiti veću kvalitetu života. Provedba Digitalne agende bi trebala omogućiti rast europskog BDP-a za 5% i dugoročno otvaranje 3,8 milijuna novih radnih mjesta. Projekt Digitalna agenda za kreativni Zagreb financira Grad Zagreb.

Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku


Digitalna agenda za Europu prva je od sedam ključnih inicijativa nastalih u sklopu europske strategije Europe 2020 za održiv i uključiv rast. Radi se o strategiji koja potiče širu primjenu i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija koje bi građanima Europe trebale pružiti veću kvalitetu života. Provedba Digitalne agende bi trebala omogućiti rast europskog BDP-a za 5% i dugoročno otvaranje 3,8 milijuna novih radnih mjesta. Projekt Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Generation 0101


Nezaposlenost mladih jedan od najvećih problema u Europi danas. U isto vrijeme, javlja se potreba za stavljanje jačeg naglaska na razvoj i priznavanje ICT vještina, kako bi ljudi diljem Europe postali obrazovaniji i konkurentniji na tržištu rada. Projekt Generation 0101 koji se provodi u partnerstvu sa sedam organizacija iz 6 država – Turska, Italija, Litva, Latvija, Cipar i Hrvatska - pridonosi rješavanju ovih problema putem multinacionalne partnerske suradnje, razmjenom znanja i vještina te zajedničkih napora. Projekt je financiran krozErasmus+ program.

Trans eScouts


Projekt TRANS eScouts – osnaživanje e-facilitatora za međugeneracijski dijalog bavi se prenošenjem dobrih praksi stečenih kroz prethodno dovršeni projekt „e-Scouts - međugeneracijski krug učenja zajednice“ na Hrvatsku, Latviju i Litvu u sklopu Programa cjeloživotnog učenja Europske komisije. U sklopu provedbe projekta mladi ljudi starije poučavaju digitalnim vještinama, a stariji mlade pripremaju za izazove odraslog života i tržišta rada. Projekt je financiran kroz program cjeloživotnog učenja.

iProfessional


Projekt iProfessional je imao za cilj uspostaviti pilot suradnju između ustanova visokoškolskog obrazovanja i strukovnih škola u 8 zemalja EU kako bi se pronašle mogućnosti bliže suradnje između poslovnog sektora i obrazovnih ustanova na području digitalnih medija i umjetnosti. Cilj projekta je bio izgraditi, testirati i distribuirati kompetencijski okvir koji će pomoći obrazovnom sektoru da usaglasi svoje kurikulume na području digitalnih medija i umjetnosti sa zahtjevima tržišta rada. Projekt je financiran u sklopu Erasmus programa kojim upravlja Agencija za obrazovanje, audio-vizualne programe i kulturu - EACEA u Bruxellesu, a sudjelovale su partnerske organizacije iz Bugarske, Belgije, Irske, Italije, Hrvatske, Rumunjske i Poljske.

Telecentre Multimedia Academy


Telecentre Multimedia Academy je dvogodišnji projekt kojem je cilj razvoj programa medijske pismenosti, posebno prilagođenog za odrasle polaznike, te koji uključuje razvoj novog programa medijske pismenosti za početnike i naprednije korisnike novih medijskih tehnologija. Projekt je financiran u sklopuGrundtvig EU programa cjeloživotnog učenja. Program je omogućio razvoj vještina vezanih za razumijevanje, uporabu i proizvodnju medijskih sadržaja uz pomoć informacijsko-komunikacijskih i audio-vizualnih tehnologija. Projekt TMA je također uspostavio europske referentne točke i ponudio priliku razvoja medijske pismenosti odraslim osobama na redovitoj osnovi u Belgiji, Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Latviji, Litvi i Španjolskoj.

UniteIT


Uniting Europe through digital empowerment - Unite IT je mreža i zajednica ljudi koji se bave digitalnom inkluzijom u Europi. Glavn cilj projekta je stvaranje online zajednice usmjerene na sakupljanje i dijeljenje dobrih praksi digitalnog osnaživanja sa ciljem promocije cjeloživotnog učenja, povećanja zapošljivosti i društvene uključivosti. Projekt je financiran sredstvima EU iz programa cjeloživotnog učenja, a inicijalno su ga pokrenuli partneri iz Belgije, Hrvatske, Srbije, Mađarske, Latvije, Rumunjske i Malte. Projekt je bio financiran u sklopu Key Activity 3 (KA3) - transferzalne komponente EU programa cjeloživotnog učenja kojims se promovira upotreba informacijsko komunikacijska tehnologija u formalnom i neformalnom obrazovanju.

Medijska pismenost za 21 stoljeće


Medijska pismenost za 21 stoljeće je projekt koji je pružio podršku nastavnicima u grafičkim strukovnim školama u Zagrebu i Rijeci u razvoju suvremenih kompetencija, a učenicima omogućio pristup najnovijim informacijsko-komunikacijskim i audio-vizualnim tehnologijama s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja. Cilj projekta bio je pružiti podršku nastavnicima i učenicima strukovnih škola u razvoju modernih vještina, pristupu novim tehnologijama i povećanju zapošljivosti. Projekt je financiran u sklopu IPA programa.

 
Telecentar je Koordinacijski centar Nacionalne koalicije za zapošljavanje u digitalnoj industriji pod nazivom Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku.
Telecentar je suosnivač i član europske mreže telecentara Telecentre Europe.
Telecentar je član Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija